Καινούριο ρετσίνα

Καινούριο Ρετσίνα

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά : Με ανοικτό κεχριμπαρένιο χρώμα.

Γευστικό Ταίριασμα : Συνοδεύει άριστα ψάρια και θαλασσινούς μεζέδες.