Καινούριο Λευκός Ξηρός

Ένα κρασί που αναδεικνύει την δυναμική του θεσσαλικού αμπελώνα.